ŠALEŠKA CESTA 3
PP 191 - 3320 VELENJE
info@mc-velenje.si
03 8981-922

Mladinski center Velenje

NAJ PROSTOVOLJKA/PROSTOVOLJEC IN PROSTOVOLJSKA ORGANIZACIJA LETA 2022 V MESTNI OBČINI VELENJE

Mladinski svet Velenje, Mladinski center Velenje in Mestna občina Velenje, pod častnim pokroviteljstvom župana Mestne občine Velenje Petra Dermola, objavljajo javni natečaj, preko katerega bo na podlagi prijav izbrana naj prostovoljka/prostovoljec in naj prostovoljska organizacija leta 2022 v Mestni občini Velenje. Rok oddaje je 15.4.2023.

JAVNO ZBIRANJE PONUDB ZA ODDAJO NEPREMIČNINE V NAJEM Gostinski lokal s teraso v Pekarni idej na Starem trgu 17 v Velenju

Objavljamo javno zbiranje ponudb za oddajo nepremičnine v najem: Gostinski lokal s teraso v Pekarni idej na naslovu Stari trg 17, Velenje.

Gostinski lokal meri 89,49 m2 in je deloma opremljen, ima točilni pult, stole in mize ter sanitarije. Predmet najema je tudi pripadajoča terasa v izmeri 100m2.

Ponudbo lahko predložijo fizične ali pravne osebe, ki resnost svoje ponudbe izkažejo s plačilom varščine v višini ene izhodiščne mesečne najemnine na transakcijski račun Mladinskega centra Velenje, na podračun EZR MOV: SI56 0133 3603 03570075, sklic SI00 1109. Potrdilo o plačilu varščine je obvezna priloga oddane ponudbe.

Do razpisa, kjer so podrobneje opisani pogoji najema in sodelovanja ter merila za ocenjevanje ponudb, lahko dostopate v spodnjih datotekah.

Vsa pojasnila v zvezi z najemom in ogledom prostora v času objave javnega zbiranja ponudb lahko zainteresirani ponudniki dobijo na tel. št. 041496120 ali e-poštni naslov:

janko.urbanc@mc-velenje.si, direktor Mladinskega centra Velenje, od ponedeljka do petka med 8. in 12. uro.

Nepremičnina je bila zgrajena v sklopu projekta »CTN Revitalizacija starotrškega jedra«. Naložbo sta sofinancirali Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Izpostavljeno